Wow – lots of goodies!

Greta De Laat from Belgium collected a lot of goodies and Miroslava Shorak brought them to the office of Angel’s Choice. All items will be distributed amongst the organisations that are supported by Angel’s Choice: Dog Rescue Gastarovska in Skopje, Angelcats Sanctuary in Skopje and Animalia in Ohrid, all in Macedonia.
Greta De Laat uit België verzamelde heel veel spullen en Miroslava Shorak bracht ze naar het kantoor van Angel’s Choice. Alle spullen worden verdeeld onder de organisaties die door Angel’s Choice worden gesteund: Dog Rescue Gastarovska in Skopje, Angelcats Sanctuary in Skopje en Animalia in Ohrid, alle in Macedonië.

You cannot save them all – RIP Orange

orange crop

Sometimes animals make a miraculous recovery and sometimes you have to let them go… On february 12th 2016 Orange of Angelcats sanctuary went over the rainbow bridge. She fought and we fought… Special medicines were taken to her, but it was not meant to be.
A few days before I talked with Maja and Ruzica about her and the probability she would not see the end of this week. And how we struggle and shed tears so often… Ruzica said Angelcats Sanctuary is like a hospital: they get a lot of ill cats, not healthy cats. And in a hospital it is not uncommon for people/cats to die… not all patients get better and can leave the hospital on their own feet.
RIP sweet Orange.
Soms herstellen dieren op wonderbaarlijke wijze en soms moet je ze laten gaan… Op 12 februari 2015 ging Orange van Angelcats Sanctuary over de regenboogbrug. Zij vocht en wij vochten… Speciale medicijnen werden ingevlogen, maar het heeft niet zo mogen zijn.
Enkele dagen ervoor sprak ik met Maja en Ruzica over haar en de waarschijnlijkheid dat ze de eind van de week niet zou halen. En hoe we worstelen en vaak tranen laten… Ruzica zei dat je Angelcats Sanctuary kunt vergelijken met een ziekenhuis: er komen veel zieke katten, niet gezonde katten. En in ieder ziekenhuis is het niet ongebruikelijk dat mensen/katten sterven… niet alle patiënten worden beter en kunnen op hun eigen benen/pootjes verlaten.
RIP lieve Orange

Belco – failed mediation

Belco, the dog that was shot in Macedonia (May 2015), came to the Netherlands (November 2015), was fostered for a couple of weeks and finally ended up at the home of Angel.
So: failed mediation 🙂

20160316_180205.jpg

Belco, de hond die werd neergeschoten in Macedonië (mei 2015), naar Nederland kwam (november 2015), en enkele weken werd opgevangen werd een typisch geval van mislukte bemiddeling. Hij woont nu bij Angel. 🙂

Mini adopted

mini 11022016
Mini, the dog that lived in the shelter of Animalia Ohrid Macedonia for more than 2 years and has been in foster care in the Netherlands since November 2015 has been adopted by a wonderful family in February 2016. Thank you Marit for letting Mini get used to life with a family in a real home. Have a happy life with your new family, Mini!

Mini, het hondje dat meer dan twee jaar verbleef in de shelter van Animalia Ohrid Macedonië en sinds november werd opgevangen in Nederland werd in februari 2016 geadopteerd door een fijn Nederlands gezin. Dankjewel, Marit, dat je Mini hebt laten wennen aan het leven bij mensen in een echt huis. Veel geluk, lieve Mini!

Hana flew to her forever home

Hana the husky mix girl flew from Skopje Macedonia to her forever home on February 6th, 2016. Her new moms and her new sister Ava and I were eagerly waiting at the airport for Jenske to arrive with Hana.
Last year we were able to send Milteforan to treat her leishmania and it was stopped. It will never go away but the allopurinol she has to take daily will keep her stable.
Ivana Miseva rescued her and took very good care of her. Hana looked so healthy and happy on arrival. Have a very good life, dear Hana!
Big thanks to all the supporters who made her treatment with Milteforan and her transport possible. 

Hana het kruising husky meisje vloog naar haar gouden mandje op 6 februari 2016. Op het vliegveld stonden haar nieuwe mama’s, haar nieuwe zusje Ava en ik ongeduldig te wachten op Jenskje en Hana.
Vorig jaar konden we milteforan sturen om haar leishmania te behandelen en die is tot stilstand gebracht. Die zal nooit verdwijnen, maar met dagelijks allopurinol zal ze stabiel blijven.
Ivana Miseva redde haar en verzorgde haar heel goed. Hana zag er zo gezond en gelukkig uit toen ze uit de transporter bench stapte. Heb een heel goed leven, lieve Hana!
Heel veel dank aan allen die de behandeling met milteforan en haar transport mogelijk hebben gemaakt.

Bought with shop money

gisto

At the end of Januari 2016 sales in the shop of Angel’s Choice provided the money to buy 5 containers of Irish Cal for Animalia; заштита, помош и вдомување животни; Охрид 1 container 180 grams Ipakitine for cats with kidney problems for Angelcats sanctuary and a package of vitamine tablets for dogs. Please buy in the shop of Angel’s Choice and enable us to buy much needed items like these: https://www.facebook.com/media/set/…

Verkopen in de winkel van Angel’s Choice leverden eind januari 2016 het geld op om 5 emmertjes Gistocal te kopen voor Animalia Ohrid, 1 pot 180 gram Ipakitine voor katten met nierproblemen voor Angelcats Sanctuary en een doosje vitaminetabletten. Als jij ook in de winkel van Angel’s Choice koopt, stel je ons in staat om dit soort broodnodige producten te kopen.

Anny – shot while being pregnant – donations needed

12648097_10154531489024097_1208685490_n

Anny, found on the streets of Skopje with paralysed hind legs. Angel’s Choice was asked for help. Silvija Gastarovska helped. It appeared Anny was shot and pregnant. The bullet missed her womb so the babies inside her were not harmed. The bullet damaged her spine on its way out of her body. Anny is cared for at Dog Rescue Gastarovska
Donate if you can: PayPal angelschoicenl@gmail.com and mention it is for Anny

Anny, gevonden op straat in Skopje met verlamde achterpootjes. Angel’s Choice werd gevraagd om hulp. Silvija Gastarovska bood hulp. Anny bleek te zijn beschoten en zwanger. De kogel scheerde rakelings langs haar baarmoeder met baby’s, maar beschadigde haar ruggengraat op de weg naar buiten. Anny wordt verzorgd bij Dog Rescue Gastarovska.
Donaties zijn welkom via PayPal: angelschoicenl@gmail.com en zet je er dan bij dat het voor Anny is?
Overmaken naar IBAN NL69ABNA0533602041 t.n.v. Stichting Angel’s Choice kan ook.

From foster doggie to forever doggie

Ohrid mag blijven

On January 27th 2016 we got wonderful news: little Ohrid is no longer a foster doggie, she is an adopted doggie. She travelled from Macedonia to Belgium on the ticket of Sofia, the little puppy that died unexpectedly a few days before the flight to her rescuers in Belgium. These people were a bit afraid that their other bitch dog would not like Ohrid as well, but look at them. They have bonded for life.
Op 27 januari 2016 kregen we het geweldige nieuws dat de kleine kleine Ohrid niet langer een opvanghondje is, maar een geadopteerd hondje. Ze reisde van Macedonië naar België op het ticket van Sofia, de kleine pup die onverwachts overleed enkele dagen voor ze naar haar Belgische redders zou reizen. Deze mensen waren een beetje bang dat hun andere teefje niet goed met Ohrid zou kunnen opschieten, maar kijk nou toch: ze zijn dikke vriendinnen voor het leven.

RIP little warrior Cali

Cali RIP
On January 15th 2016 Cali’s heart stopped beating yesterday at De Kattenbrigade Opvang She was rescued by Angelcats sanctuary in Macedonia last summer with severy injuries. Her owners had not treated her after she had been hit by a car even though she was taking care of her babies.
Early October I brought her from Schiphol Airport to her forever home in Belgium. We didn’t expect ‘forever’ to be this short. Way too short. She died of kidney failure autopsy revealed. All our care and love could not undo what others did to her.  Run free, dear Cali
Op 15 januari 2016 stopte Cali’s hartje met kloppen bij De Kattenbrigade. Afgelopen zomer werd ze gered door Angelcats Sanctuary in Macedonië met ernstige verwondingen. Haar baasjes hadden haar niet laten behandelen nadat ze was aangereden en ze kittens had.
Begin oktober bracht ik haar van Schiphol naar haar thuis in België. We hadden niet verwacht dat dit maar voor zo kort zou zijn. Veel te kort. De autopsie maakte duidelijk dat ze aan nierfalen is overleden. Al onze zorg en liefde waren niet genoeg om goed te maken wat anderen haar hebben aangedaan. Je kunt weer naar hartelust rennen, lieve Cali

Srna had surgery

srna na oogverwijdering 13012016

Srna’s eye was removed last monday and she was neutered at the same time. She is recovering nicely at Angelcats sanctuary​ in Skopje, Macedonia.

Srna’s oogje werd maandag verwijderd en ze hebben haar ook meteen gecastreerd. Ze herstelt goed bij Angelcats Sanctuary in Skopje, Macedonië.