Bunny can be treated now

12463829_10207082378931658_636647205_n

The lab results for Bunny show that he is suffering from ehrlichia and anaplasma, both diseases are transferred by ticks. He is being treated with antibiotics now. Let’s hope this will take away all his medical problems. Silvija from Dog Rescue Gastarovska was able to pay the blood work and the antibiotics thanks to a donation! The tests cost about 50 euro and this investment make it possible to treat the dog. Isn’t it great we can help a dog like Bunny with a donation?!
De labresultaten laten zien dat Bunny ehrlichia en anaplasma heeft. Beide ziekten worden overgebracht door teken. Hij wordt nu behandeld met antibiotica. Laten we hopen dat al zijn medische problemen nu als sneeuw voor de zon verdwijnen. Silvija van Dog Rescue Gastarovska kon het laboratorium en de antibiotica betalen dankzij een donatie! De testen kosten circa 50 euro en deze investering heeft behandeling mogelijk gemaakt. Is het niet geweldig dat we een hond als Bunny kunnen helpen met een donatie?!

Worries about Orange

Update on Orange at Angelcats Sanctuary: the biochemical analysis shows that her liver and kidneys are failing her more and more. Surgery (teeth extraction) is not possible due to her condition. I am glad we could send the Ipakitine for her last December. This will help her at least a little bit. We are looking into the possibilities of sending medicine to fight her anemia.

Nieuws over Orange bij Angelcats Sanctuary: de biochemische analyse laat zien dat haar lever en nieren het langzaam begeven. Een operatie (tanden trekken) is niet mogelijk in deze conditie. Ik ben blij dat we in december Ipakitine hebben kunnen sturen. Dat zal in ieder geval voor een beetje verlichting zorgen. We onderzoeken de mogelijkheid om medicijnen tegen de bloedarmoede te sturen.

Parcel for Hope

On its way to little Hope, the dog shot in Montenegro: 6 large antibiotic ointments and 2 A&D ointments for her groin area to heal & protect her skin that were donated by Elaine in USA and sent to us (they are in the blueish bags), two dog coats (hopefully she has not grown too much), spot on flea treatment, deworming granulates and vitamin drops. The chewey sticks are from Angel’s own stash and she doesn’t mind at all.

20160110_111507[1]

Op weg naar de kleine Hope, het hondje dat in Montenegro werd neergeschoten: 6 grote tubes antibioticazalf en 2 tubes vitaminezalf om de huid rond haar edele delen te beschermen en helen gedoneerd door Elaine in de VS en naar ons opgestuurd (verpakt in de blauwige zakjes), twee hondenjasjes (hopelijk is ze niet te hard gegroeid), vlooienpipetten, ontwormingsgranulaat en vitaminedruppels. De kauwstaafjes komen uit Angels eigen voorraad en dat vindt ze prima.

Update on pregnant Anny who was shot

Friday vet Marin made an echo and the puppies were doing ok. Yesterday evening Anny had some blood in her urine and this morning she still had some discharge. Please send your positive thoughts to her and her babies.

Vrijdag heeft dierenarts Marin een echo gemaakt en daarop was te zien dat het goed ging met de puppy’s. Gisteravond had Anny was bloed in haar urine en vanmorgen was er nog sprake van wat afscheiding. Stuur alsjeblieft positieve gedachten naar haar en haar kindertjes.

Facilitating fundraisers

fundraiser In some countries you cannot get a PayPal account, which is needed to start a fundraiser at e.g. Youcaring.com And if people want to send you a small donation, let’s say 10 euro, then they have to pay a fee to their bank and the receiver has to pay a fee to his or her bank. Together the bank fees exceed the donation. Which means the banks earn money whereas the sponsor and the receiver lose money. That’s why Angel’s Choice facilitates fundraisers for animal rescue organisations in such countries.
We just started a fundraiser for Hope. A little dog that was shot and during her stay at a no kill shelter she got severe wounds. Now she is at a wonderful foster home. She needs a wheelchair, diapers, ointments, vitamins, bandages, good food, the lot. Please take a look at her page  like the page, share her story and donate if you can.

In sommige landen kunnen mensen geen PayPal account openen en dat hebben ze juist nodig om een fundraiser te organiseren op bijvoorbeeld een platform als youcaring. com En als mensen hen een kleine donatie willen sturen, bijvoorbeeld 10 euro, dan moeten ze een commissie aan hun eigen bank betalen en de ontvangen moet een commissie aan zijn of haar bank betalen. Bij elkaar bedragen de commissies meer dan het gedoneerde bedrag. Oftewel de banken verdienen eraan en de donateur en de ontvanger verliezen geld. Daarom faciliteert Angel’s Choice fondsenwerving voor rescue organisaties in dergelijke landen. We zijn net een fundraiser gestart voor Hope. Een hondje dat werd neergeschoten en gedurende haar verblijf in een no kill shelter vreselijke wonden opliep. Ze is nu bij een geweldige opvangmama. Ze heeft een rolstoel nodig, luiers, zalf, vitamines, verband, goed voer, alles… Neem een kijkje op haar pagina, like de pagina, deel haar verhaal en doneer als je kunt.

Presents from the USA

toys from Lynn Statz

A package with stuffed cat toys travelled all the way from the USA to Angelcats sanctuary in Skopje, Macedonia. I know there are also other rescue organisations that receive gifts like these and others from time to time. Lynn is the person behind this. She makes small packages with stuff she already has or has bought for just a few bob. Sometimes toys. Sometimes blankets or baskets (remember the kittenbaskets Angelcats received some time ago?) or ointments. Then she sells other stuff to pay for the postage. Maybe you question the gift she has made. Well, let me tell you this: the animals and their rescuers love it! Thank you, Lynn! 

Een pakketje met pluchen kattenspeeltjes reisde helemaal vanuit de VS naar Angelcats Sanctuary in Skopje, Macedonië. Ik weet dat ook andere rescue organisaties dergelijke cadeautjes krijgen van tijd tot tijd. Lynn is degene die hierachter zit. Ze maakt kleine pakketjes van spulletjes die ze al heeft of voor weinig geld koopt. Soms speeltjes. Soms dekentjes of mandjes (weten jullie nog dat Angelcats een keer van die leuke kittenmandjes kreeg?) of zalf. Dan verkoopt ze andere spullen om de postzegels te kunnen betalen. Misschien vraag je je af wat de zin van zo’n cadeautje is. Nou, ik kan je vertellen dat de dieren en hun redders er heel blij mee zijn! Dankjewel, Lynn!

Tomce and his harness

Tomce harnas 1 09012016.jpg

In this picture you see Tomce and the harness that supports his hind part while walking in the shelter of Animalia Ohrid. Let’s hope he will get more muscle strength in his hind legs! Big thanks to the people who donated towards his harness. By the way: he is still looking for a home!

Op deze foto’s kun je Tomce en zijn tiltuigje zien, dat het achterste deel van zijn lijf ondersteunt bij het lopen in de shelter van Animalia Ohrid. Laten we hopen dat hij zo meer spierkracht in zijn achterpoten krijgt.
Hartelijk dank aan de mensen die voor het tuigje doneerden.
Tussen twee haken: hij is nog steeds op zoek naar een eigen huis!

A bag with goodies

We received this bag from Anna. It was filled with cat toys and syringes.
The bag will be for sale in Angel’s Choice shop, the cat toys will go to Angelcats Sanctuary and the syringes will be divided between Angelcats Sanctuary and Dog Rescue Gastarovska both in Skopje, Macedonia, to administer medicines orally and to feed kittens and puppies. Thank you Anna!

We kregen deze tas van Anna, vol met kattenspeeltjes en spuiten.
De tas wordt verkocht in de shop van Angel’s Choice, de kattenspeeltjes gaan naar Angelcats Sanctuary en de spuiten worden verdeeld tussen Angelcats Sanctuary en Dog Rescue Gastarovska voor het oraal toedienen van medicijnen en het voeren van kittens en puppy’s. Dankjewel, Anna!

Poor Olly

Olly 06012015

Poor Olly was hiding under the bonnet of a car and got oil all over him. Besides this he is suffering from ear mites, urethritis and penile infection, constipation, dehydration and severe bronchopneumonia. He is only a few months old. At Angelcats Sanctuary he was washed a few times, but the oil is very sticky. At the vet he got antibiotics, vitamins and IV. He needed help urinating and moving his bowels. Let’s hope he will get better soon.

De arme Olly verschool zich onder de motorkap van een auto en kwam helemaal onder de olie te zitten. Hij heeft last van oormijt, urethritis, ontstoken penis, constipatie, uitdrogingsverschijnselen en zware ontsteking van de bronchiën en longen. Bij Angelcats Sanctuary hebben ze hem een paar keer gewassen, maar de olie is nogal plakkerig. Bij de dierenarts kreeg hij antibiotica, vitamines en een infuus. Hij heeft hulp nodig bij het plassen en poepen. Laten we hopen dat hij gauw opknapt.

Please help us bring Hana where she belongs: home!

Hana big face.jpg
We have wonderful news! Hana, the husky girl with leishmania from Skopje, Macedonia, has been offered a home by a wonderful couple in Belgium. Last year she was found in poor condition by Ivana Miseva. It turned out she has leishmania. We organized a fundraiser and were able to send her the medicin milteforan. The leishmania is under control now (cannot be cured), but still nobody in Macedonia wanted to adopt her. No need anymore, because she has a home offer from Belgium.
Hana will need medicine all her life and bloodanalysis every 6 months.Transport from Macedonia to Belgium is quite expensive and because the adopters face medical expenses for as long as Hana lives, we want to help them by raising at least part of the costs for transport. We would also like to give them the medicine allopurinal for the first few months.
Total costs for vaccinations, chip, passport, veterinary certificate, plane tickets for Hana and her human companion, 2 packages of allopurinol: 340 euro.
This is her fundraiser: https://www.youcaring.com/hana-huskymix-girl-with-leishmania-498939

We hebben geweldig nieuws! Hana, het husky meisje met leishmania uit Skopje, Macedonia, mag verhuizen naar België. Een geweldig stel wil haar adopteren. Vorig jaar werd ze in slechte conditie gevonden door Ivana Miseva. Ze bleek leishmania te hebben. We hebben een fundraiser georganiseerd en konden het medicijn milteforan opsturen. De leishmania is nu onder controle (kan niet worden genezen), maar niemand in Macedonië wilde haar adopteren. Dat hoeft nu niet meer, want ze krijgt een huis aangeboden in België. Hana moet haar hele leven medicijnen slikken en elk half jaar moet haar bloed worden onderzocht. Het vervoer van Macedonië naar België is vrij duur en omdat de adoptanten medische onkosten hebben zo lang Hana leeft, willen we hen helpen door in ieder geval een deel van de transportkosten te betalen. We willen ook het medicijn allopurinol geven voor de eerste maanden.
De totale kosten voor vaccinaties, chip, paspoort, veterinair uitreisdocument, vliegtickets voor Hana en begeleider en twee pakjes allopurinol bedragen 340 euro.
De link naar haar fundraiser staat hierboven.
Overmaken naar IBAN NL69ABNA0533602041 t.n.v. Stichting Angel’s Choice o.v.v. Hana kan ook. Dan komt deze donatie als offline donatie op de fundraiser pagina te staan.