From foster doggie to forever doggie

Ohrid mag blijven

On January 27th 2016 we got wonderful news: little Ohrid is no longer a foster doggie, she is an adopted doggie. She travelled from Macedonia to Belgium on the ticket of Sofia, the little puppy that died unexpectedly a few days before the flight to her rescuers in Belgium. These people were a bit afraid that their other bitch dog would not like Ohrid as well, but look at them. They have bonded for life.
Op 27 januari 2016 kregen we het geweldige nieuws dat de kleine kleine Ohrid niet langer een opvanghondje is, maar een geadopteerd hondje. Ze reisde van Macedonië naar België op het ticket van Sofia, de kleine pup die onverwachts overleed enkele dagen voor ze naar haar Belgische redders zou reizen. Deze mensen waren een beetje bang dat hun andere teefje niet goed met Ohrid zou kunnen opschieten, maar kijk nou toch: ze zijn dikke vriendinnen voor het leven.

RIP little warrior Cali

Cali RIP
On January 15th 2016 Cali’s heart stopped beating yesterday at De Kattenbrigade Opvang She was rescued by Angelcats sanctuary in Macedonia last summer with severy injuries. Her owners had not treated her after she had been hit by a car even though she was taking care of her babies.
Early October I brought her from Schiphol Airport to her forever home in Belgium. We didn’t expect ‘forever’ to be this short. Way too short. She died of kidney failure autopsy revealed. All our care and love could not undo what others did to her.  Run free, dear Cali
Op 15 januari 2016 stopte Cali’s hartje met kloppen bij De Kattenbrigade. Afgelopen zomer werd ze gered door Angelcats Sanctuary in Macedonië met ernstige verwondingen. Haar baasjes hadden haar niet laten behandelen nadat ze was aangereden en ze kittens had.
Begin oktober bracht ik haar van Schiphol naar haar thuis in België. We hadden niet verwacht dat dit maar voor zo kort zou zijn. Veel te kort. De autopsie maakte duidelijk dat ze aan nierfalen is overleden. Al onze zorg en liefde waren niet genoeg om goed te maken wat anderen haar hebben aangedaan. Je kunt weer naar hartelust rennen, lieve Cali

Srna had surgery

srna na oogverwijdering 13012016

Srna’s eye was removed last monday and she was neutered at the same time. She is recovering nicely at Angelcats sanctuary​ in Skopje, Macedonia.

Srna’s oogje werd maandag verwijderd en ze hebben haar ook meteen gecastreerd. Ze herstelt goed bij Angelcats Sanctuary in Skopje, Macedonië.

Bunny can be treated now

12463829_10207082378931658_636647205_n

The lab results for Bunny show that he is suffering from ehrlichia and anaplasma, both diseases are transferred by ticks. He is being treated with antibiotics now. Let’s hope this will take away all his medical problems. Silvija from Dog Rescue Gastarovska was able to pay the blood work and the antibiotics thanks to a donation! The tests cost about 50 euro and this investment make it possible to treat the dog. Isn’t it great we can help a dog like Bunny with a donation?!
De labresultaten laten zien dat Bunny ehrlichia en anaplasma heeft. Beide ziekten worden overgebracht door teken. Hij wordt nu behandeld met antibiotica. Laten we hopen dat al zijn medische problemen nu als sneeuw voor de zon verdwijnen. Silvija van Dog Rescue Gastarovska kon het laboratorium en de antibiotica betalen dankzij een donatie! De testen kosten circa 50 euro en deze investering heeft behandeling mogelijk gemaakt. Is het niet geweldig dat we een hond als Bunny kunnen helpen met een donatie?!

Worries about Orange

Update on Orange at Angelcats Sanctuary: the biochemical analysis shows that her liver and kidneys are failing her more and more. Surgery (teeth extraction) is not possible due to her condition. I am glad we could send the Ipakitine for her last December. This will help her at least a little bit. We are looking into the possibilities of sending medicine to fight her anemia.

Nieuws over Orange bij Angelcats Sanctuary: de biochemische analyse laat zien dat haar lever en nieren het langzaam begeven. Een operatie (tanden trekken) is niet mogelijk in deze conditie. Ik ben blij dat we in december Ipakitine hebben kunnen sturen. Dat zal in ieder geval voor een beetje verlichting zorgen. We onderzoeken de mogelijkheid om medicijnen tegen de bloedarmoede te sturen.

Parcel for Hope

On its way to little Hope, the dog shot in Montenegro: 6 large antibiotic ointments and 2 A&D ointments for her groin area to heal & protect her skin that were donated by Elaine in USA and sent to us (they are in the blueish bags), two dog coats (hopefully she has not grown too much), spot on flea treatment, deworming granulates and vitamin drops. The chewey sticks are from Angel’s own stash and she doesn’t mind at all.

20160110_111507[1]

Op weg naar de kleine Hope, het hondje dat in Montenegro werd neergeschoten: 6 grote tubes antibioticazalf en 2 tubes vitaminezalf om de huid rond haar edele delen te beschermen en helen gedoneerd door Elaine in de VS en naar ons opgestuurd (verpakt in de blauwige zakjes), twee hondenjasjes (hopelijk is ze niet te hard gegroeid), vlooienpipetten, ontwormingsgranulaat en vitaminedruppels. De kauwstaafjes komen uit Angels eigen voorraad en dat vindt ze prima.

Update on pregnant Anny who was shot

Friday vet Marin made an echo and the puppies were doing ok. Yesterday evening Anny had some blood in her urine and this morning she still had some discharge. Please send your positive thoughts to her and her babies.

Vrijdag heeft dierenarts Marin een echo gemaakt en daarop was te zien dat het goed ging met de puppy’s. Gisteravond had Anny was bloed in haar urine en vanmorgen was er nog sprake van wat afscheiding. Stuur alsjeblieft positieve gedachten naar haar en haar kindertjes.